Αίτηση Μετεγγραφής

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Μία χαρακτηριστική δυσκολία που αντιμετωπίζουν γονείς και μαθητές μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας Αίτησης Μετεγγραφής. Στην Orientum, με την εμπειρία μας, μπορούμε να σας βοηθήσουμε και να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για όλα όσα θα χρειαστείτε. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Η υπηρεσία Αίτησης Μετεγγραφής, απευθύνεται σε φοιτητές, που επιθυμούν να να μετεγγραφούν σε άλλο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Το Πρόγραμμα Αίτησης Μετεγγραφής προσφέρει:

1

Πραγματοποιείται αίτηση μετεγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, εφόσον πρώτα έχει επιβεβαιωθεί ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις και διαθέτει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

2

Οι φοιτητές των οποίων η αίτηση για μετεγγραφή δεν έγινε δεκτή και επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση ένστασης, προχωρούν με την καθοδήγησή μας σε αυτό το στάδιο.

Για όσο διαρκούν τα έκτακτα μέτρα το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης - ZOOM

Απαραίτητη διευκρίνιση

Με τη συγκεκριμένη υπηρεσία η ORIENTUM δεν εγγυάται την επιτυχή έκβαση της αίτησης, καθώς τα δεδομένα (αριθμός υποψηφίων που θα υποβάλλουν αίτηση, θέσεις κτλ) διαφοροποιούνται ανά έτος, χωρίς να είναι γνωστά εκ των προτέρων. Στην υπηρεσία δεν περιλαμβάνεται η αίτηση για κατ εξαίρεση μετεγγραφή.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Γνωρίστε και εσείς την Orientum εμπειρία!
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και για να ορίσουμε μία συνάντηση γνωριμίας.