ΤΕΣΤ

HORIZON

 • Ερωτησεις 190 ερωτήσεις
 • Μαθητές & Σπουδαστές Μαθητές & Σπουδαστές
 • Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων
 • Χρονος 20 - 30 λεπτά
24,80 €

PROFILER

 • Ερωτησεις 204 ερωτήσεις
 • Μαθητές & Σπουδαστές Μαθητές & Σπουδαστές
 • Επαγγελματικού Προσανατολισμού Προσωπικότητας
 • Χρονος 20 - 30 λεπτά
24,80 €

MOTIVATOR STUDENTS

 • Ερωτησεις 80 ερωτήσεις
 • Μαθητές & Σπουδαστές Μαθητές & Σπουδαστές
 • Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εργασιακών Αξιών και Κινήτρων
 • Χρονος 10 - 15 λεπτά
14,90 €

HORIZON MASTERS

 • Ερωτησεις 190 ερωτήσεις
 • Μαθητές & Σπουδαστές Σπουδαστές
 • Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων
 • Χρονος 20 - 30 λεπτά
37,20 €

4LEARNING

 • Ερωτησεις 40 ερωτήσεις
 • Μαθητές & Σπουδαστές Μαθητές & Σπουδαστές
 • Επαγγελματικού Προσανατολισμού Μαθησιακού Στυλ
 • Χρονος Απεριόριστη Διάρκεια
24,80 €

ABSTRACT REASONING

 • Ερωτησεις 40 ερωτήσεις
 • Μαθητές & Σπουδαστές Μαθητές, σπουδαστές, εταιρείες
 • Επαγγελματικού Προσανατολισμού Αφαιρετικού Συλλογισμού
 • Χρονος 20 - 30 λεπτά
14,90 €

TPQue

 • Ερωτησεις 204 ερωτήσεις
 • Μαθητές & Σπουδαστές Μαθητές, σπουδαστές, εταιρείες
 • Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επαγγελματικής Προσωπικότητας
 • Χρονος 20 - 30 λεπτά
24,80 €

VERBAL REASONING

 • Ερωτησεις 40 ερωτήσεις
 • Μαθητές & Σπουδαστές Μαθητές, σπουδαστές, εταιρείες
 • Επαγγελματικού Προσανατολισμού Λεκτικού Συλλογισμού
 • Χρονος 15 λεπτά
14,90 €

NUMERICAL REASONING

 • Ερωτησεις 29 ερωτήσεις
 • Μαθητές & Σπουδαστές Μαθητές, σπουδαστές, εταιρείες
 • Επαγγελματικού Προσανατολισμού Αριθμητικού Συλλογισμού
 • Χρονος 15 λεπτά
14,90 €

HORIZON ACADEMIC FIELDS

 • Ερωτησεις 190 ερωτήσεις
 • Μαθητές & Σπουδαστές Μαθητές & Σπουδαστές
 • Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων
 • Χρονος 20 - 30 λεπτά
24,80 €

HORIZON ENGLISH

 • Ερωτησεις 190 ερωτήσεις
 • Μαθητές & Σπουδαστές Μαθητές & Σπουδαστές
 • Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων
 • Χρονος 20 - 30 λεπτά
24,80 €

HORIZON FULL

 • Ερωτησεις 190 ερωτήσεις
 • Μαθητές & Σπουδαστές Μαθητές & Σπουδαστές
 • Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Χρονος 20 - 30 λεπτά
37,20 €

SPATIAL REASONING

 • Ερωτησεις 36 ερωτήσεις
 • Μαθητές & Σπουδαστές Μαθητές, σπουδαστές, εταιρείες
 • Επαγγελματικού Προσανατολισμού Αντίληψης Χώρου
 • Χρονος 45 λεπτά
14,90 €

HORIZON CYPRUS

 • Ερωτησεις 190 ερωτήσεις
 • Μαθητές & Σπουδαστές Κύπριους μαθητές και σπουδαστές
 • Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Χρονος 20 - 30 λεπτά
24,80 €

PROFILER ENGLISH

 • Ερωτησεις 204 ερωτήσεις
 • Μαθητές & Σπουδαστές Μαθητές & Σπουδαστές
 • Επαγγελματικού Προσανατολισμού Προσωπικότητας
 • Χρονος 20 - 30 λεπτά
24,80 €