Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου

Το τελικό βήμα για μια επιτυχημένη εισαγωγή στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, δεν είναι τόσο απλό όσο κάποιο θεωρούν. Έχει αποδειχθεί ότι η τυχαία συμπλήρωση ή οι λάθος «συμβουλές» οδηγούν χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο σε λανθασμένες επιλογές. H Orientum παρέχει σε γονείς και μαθητές, έγκυρη ενημέρωση και επιστημονική καθοδήγηση προκειμένου να αποφύγουν λάθη και επιζήμιες επιλογές για τις σπουδές ή ακόμα και για το επαγγελματικό μέλλον τους.

Είναι μία ευκαιρία οι μαθητές να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό δελτίο με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων σταδιοδρομίας.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Μία συνάντηση με εξειδικευμένο σύμβουλο

Συνάντηση

Διαρκεί 1½ ώρα και περιλαμβάνει τη συμπλήρωση του πρότυπου Μηχανογραφικού Δελτίου

Συμπλήρωση ψυχομετρικού τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων

Επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως οι μελλοντικές επιλογές μεταπτυχιακών σπουδών και οι δυνατότητες μετεγγραφής

Έγκυρη ενημέρωση για τις αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής, στον αριθμό εισακτέων και τα χαρακτηριστικά της κάθε σχολής

Ανάλυση της τωρινής κατάστασης στην αγορά εργασίας και η σύνδεση της κάθε σχολής με αυτήν

Ιεράρχηση των προτιμήσεων του μαθητή, ως αποτέλεσμα μίας προσωποποιημένης και επιστημονικής προσέγγισης

Αναλυτικός υπολογισμός των μορίων, ανάλογα με τις σχολές ενδιαφέροντος

Προτεινόμενες σχολές και εναλλακτικές επιλογές

ΣΤΟΧΟΙ

Να μπορούν οι μαθητές να επιλέξουν τα κατάλληλα τμήματα και επιστημονικά πεδία, αποφεύγοντας τα λάθη λόγω ελλιπούς ή παραπλανητικής πληροφόρησης.

Φροντίζουμε οι σχολές που θα επιλέξουν οι μαθητές να ανταποκρίνονται στις κλίσεις και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, τόσο για τις σπουδές και το επάγγελμα, που σκέφτονται να ακολουθήσουν όσο και για το ίδρυμα ή την πόλη όπου επιθυμούν να σπουδάσουν.

Γνωρίστε και εσείς την Orientum εμπειρία, για να αποφύγετε τα λάθη και να επιλέξετε τις κατάλληλες σπουδές! Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και για να ορίσουμε μία συνάντηση.

Στο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται η κατάθεση του Μηχανογραφικού στο ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας  

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Γνωρίστε και εσείς την Orientum εμπειρία!
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και για να ορίσουμε μία συνάντηση γνωριμίας.

 close icon espa certification