Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021

Προκήρυξη Α.Ε.Ν. ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Προκήρυξη Α.Ε.Ν. ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών-στριων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 - Πανελλαδικές 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α.Ε.Ν. - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2021

Ο αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/-στριων που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων - Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καθορίζεται σε 1.415 (830 Πλοίαρχοι και 585 Μηχανικοί).

Με τις ειδικές κατηγορίες και μαζί το ποσοστό 1% αποφοίτων Εσπερινών Γενικών Λυκείων και Ε.ΠΑ.Λ., ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/-στριων που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. διαμορφώνεται σε 1.641 (963 Πλοίαρχοι και 678 Μηχανικοί).

Δείτε στην προκήρυξη αναλυτικά:

τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων και την κατανομή θέσεων τα προσόντα υποψηφίων κ.ά.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Όλοι οι υποψήφιοι/ες από την 11-06-2021 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες σύμφωνα με το Παράρτημα Ε. (ΒΛΕΠΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Προσοχή: Όλοι οι υποψήφιοι ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να δηλώσουν όλες τις Σχολές (με τη σειρά επιθυμίας τους) της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων όπως ΑΚΡΙΒΩΣ έχουν δηλωθεί στο μηχανογραφικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Όλοι οι υποψήφιοι μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οφείλουν να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. κανονικά και πλήρη τα δικαιολογητικά τους προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτηση τους.

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να δηλώσουν τις Α.Ε.Ν. στο μηχανογραφικό δελτίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και επιπλέον πρέπει, έχοντας μαζί τους το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την διαδικασία του κεφαλαίου Ε, να υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. τα κάτωθι δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη (ΒΛΕΠΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ), από την 11-06-2021 μέχρι και την 12-07-2021 ημέρα Δευτέρα.