Παρασκευή, 13 Μαΐου 2022

Μηχανογραφικό 5% / 2022

Μηχανογραφικό 5% / 2022

Υποβολή από 17-05-22 έως 26-05-22 του ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2022

Δείτε εδώ την ΕΓΚΥΚΛΙΟ