Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

2004

Η ORIENTUM δημιουργήθηκε το 2004 από το Σπύρο Μιχαλούλη και το Νίκο Παυλάκο. Το όνομα μας προέρχεται από το λατινικό «Oriens», που σημαίνει Ανατολή και συμβολίζει την προσπάθεια να βοηθήσουμε όλους τους νέους στην αυγή της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής τους πορείας.

2006

Από το 2006 και για 16 συναπτά έτη εκδίδουμε το βιβλίο «Πάμε Πανεπιστήμιο», το οποίο αποτελεί τον πιο ολοκληρωμένο οδηγό σπουδών για όλα τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.

2007

Από το 2007 διοργανώνουμε εκδηλώσεις σε συνεργασία με Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την αναλυτική πληροφόρηση για όλα τα τμήματα των ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ της χώρας και την παροχή συμβουλών για τη σωστή πλοήγηση των μαθητών στο πολύπλοκο σύστημα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2008

Από το 2008 δραστηριοποιούμαστε πιο εξειδικευμένα στο χώρο των ψυχομετρικών εργαλείων. Έχοντας την επιστημονική συνεργασία καθηγητών πανεπιστημίου και διδακτόρων ειδικευμένων στην ψυχομετρία, κατασκευάσαμε και προσαρμόσαμε στην ελληνική πραγματικότητα μια σειρά ψυχομετρικών τεστ, που μετρούν διάφορα χαρακτηριστικά του ατόμου (προσωπικότητα, επαγγελματικά ενδιαφέροντα, εργασιακές αξίες και κίνητρα, ικανότητες κ.ά.).

2019

To 2019 η Orientum βραβεύτηκε στα Educational Leader Awards για το TALENT ACADEMY – Πρόγραμμα Προετοιμασίας Φοιτητών για την Αγορά Εργασίας. Μια εξαιρετικά χρήσιμη διαδικασία εκπαίδευσης υποψήφιων που επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και ενδιαφέρονται να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ.

2020

Σε συνεργασία με την εταιρία ΕΠΑΦΟΣ αναπτύξαμε την μεγαλύτερη και πληρέστερη online τράπεζα επαγγελματικού προσανατολισμού e-ΠάμεΠανεπιστήμιο. Ένα προσωποποιημένο εργαλείο πληροφόρησης για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς.