ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Βοηθήστε τους μαθητές σας να βρουν τις σπουδές που τους ταιριάζουν.

Το Ατομικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού αποτελεί μια προσωποποιημένη συμβουλευτική διαδικασία για τους μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου. Αυτή η διαδικασία καθοδηγεί το μαθητή ώστε να επιλέξει τις κατάλληλες σπουδές, σύμφωνα με τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές του.

Οι σύμβουλοι της Orientum, μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις και με τη χρήση ψυχομετρικών τεστ (επαγγελματικών ενδιαφερόντων & προσωπικότητας), βοηθούν τους μαθητές, με τρόπο αξιόπιστο και επιστημονικό. Στο ατομικό πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού, δίνεται έμφαση στο να αποκτήσουν οι μαθητές και οι γονείς ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις σχολές που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις τους και να εφοδιαστούν με όλα τα απαραίτητα προσόντα ώστε να πετύχουν τον ακαδημαϊκό τους στόχο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Καθορίζεται ανάλογα με τη μορφή του προγράμματος, την τάξη του/της μαθητή/τριας κ.ά. Οι συναντήσεις γίνονται στο χώρο του εκπαιδευτικού οργανισμού ή και online.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Συνάντηση με εξειδικευμένο σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού.

Συνάντηση

Η διάρκεια συνάντησης ποικίλει ανάλογα με την μορφή του προγράμματος

Συμπλήρωση ψυχομετρικών τεστ.

Πρόσβαση για ένα ημερολογιακό έτος στην μεγαλύτερη online Τράπεζα Επαγγελματικού Προσανατολισμού e-ΠάμεΠανεπιστήμιo

Δωδεκάμηνη τηλεφωνική υποστήριξη προς τους μαθητές και τους γονείς

ΣΤΟΧΟΙ

Να βοηθήσει το φροντιστήριο ή το σχολείο ώστε να παρέχει μια εξειδικευμένη υπηρεσία στους μαθητές του.

Να εξασφαλίσει στους μαθητές έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις σχολές και τα τμήματα που προσφέρονται στη τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις επαγγελματικές διεξόδους που προσφέρει το κάθε τμήμα.

Να βοηθήσει τους μαθητές να ανακαλύψουν τις κλίσεις και τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα.

Να ιεραρχήσουν οι μαθητές τις επιλογές τους ανάλογα με τις επιθυμίες τους και να θέσουν ένα συγκεκριμένο στόχο, τον οποίο θα επιδιώξουν να επιτύχουν μέσα από τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Για όσο διαρκούν τα έκτακτα μέτρα το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης - ZOOM

Το Ατομικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι μία ευκαιρία για φροντιστήρια και σχολεία, που επιθυμούν να προσφέρουν κάτι χρήσιμο και εξαιρετικά εποικοδομητικό στους μαθητές τους και στους γονείς τους. Η παρακολούθηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού, στο χώρο του εκπαιδευτικού οργανισμού, είναι μία εμπειρία που θυμούνται για πάντα.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Γνωρίστε και εσείς την Orientum εμπειρία!
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και για να ορίσουμε μία συνάντηση γνωριμίας.

 close icon espa certification