facebook
 
Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022

Επαγγέλματα Βιοχημικός & Βιοτεχνολόγος - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

Επαγγέλματα Βιοχημικός & Βιοτεχνολόγος - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

Τι είναι η Βιοχημεία;

Η Βιοχημεία είναι ο σύνδεσμος της Χημείας και της Βιολογίας. Είναι η μελέτη των χημικών διεργασιών που πραγματοποιούνται σε ζωντανούς οργανισμούς.

Μεταξύ άλλων η Βιοχημεία ασχολείται με τη μελέτη της σύνθεσης, της δομής, των λειτουργιών και των αλληλεπιδράσεων των κυτταρικών αλλά και διακυτταρικών συστατικών όπως οι πρωτεΐνες, τα σάκχαρα τα λιπίδια, τα νουκλεϊκά οξέα και άλλα βιομόρια και βιοιόντα.

Τι κάνει ένας Βιοχημικός;

Ο Βιοχημικός είναι ο εξιδεικευμένος επιστήμονας που μελετά τις χημικές διεργασίες της φύσης και της ζωής.

Ασχολείται με την ανάλυση ουσιών στα βιολογικά υγρά ή σε ιστούς (πλάσμα, ούρα, γαστρικά υγρά κλπ.)

Σκοπός του Βιοχημικού είναι να περιγράψει και να κατανοήσει τις χημικές αλλαγές που συντελούνται στους ζωντανούς οργανισμούς δίνοντας χρήσιμα συμπεράσματα για την ιατρική, τη μελέτη του περιβάλλοντος, τη βιομηχανία και άλλους τομείς.

Κατά την άσκηση της εργασίας του χρησιμοποιεί όργανα υψηλής τεχνολογίας και ειδικούς αναλυτές, φωτόμετρα, όργανα,  εργαστηριακό εξοπλισμό και ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Τι είναι η Βιοτεχνολογία;

Η Βιοτεχνολογία αποτελεί συνδυασμό Επιστήμης και Τεχνολογίας, με στόχο την εφαρμογή των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί από τη μελέτη των ζωντανών οργανισμών για την παραγωγή σε ευρεία κλίμακα χρήσιμων προϊόντων.

Τέτοια προϊόντα είναι, για παράδειγμα, η αλκοόλη, που παράγεται με ζύμωση, και η ανθρώπινη ινσουλίνη, που παράγεται από γενετικά τροποποιημένα βακτήρια. Η Βιοτεχνολογία συνεισφέρει σε διάφορους τομείς όπως είναι η Ιατρική, η γεωργία, η κτηνοτροφία.

Ως τεχνολογία έχει σημειώσει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, ωστόσο οι ζωντανοί οργανισμοί χρησιμοποιούνται εδώ και χιλιάδες χρόνια για την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων. Παλαιότερα χρησιμοποιούνταν κυρίως για την παραγωγή ψωμιού, μπίρας και κρασιού. 

Πιο απλά, η Βιοτεχνολογία με την ευρεία έννοια είναι η χρήση ζωντανών οργανισμών προς όφελος του ανθρώπου. Στηρίζεται κυρίως σε τεχνικές καλλιέργειας και ανάπτυξης των μικροοργανισμών και σε τεχνικές ανασυνδυασμένου DNA. Οι τελευταίες βρίσκουν άμεση εφαρμογή στη Βιοτεχνολογία, επειδή παρέχουν τη δυνατότητα εισαγωγής νέων επιθυμητών ιδιοτήτων στους ζωντανούς οργανισμούς σε μικρότερο χρόνο και με μεγαλύτερη ακρίβεια από ότι στο παρελθόν. 

Τι είναι γενετική τεχνολογία;

 Eίναι περιοχή της Βιοτεχνολογίας: Σχετίζεται µε όλες τις τεχνικές και διαδικασίες αποµόνωσης, µετατροπής και µεταφοράς του γενετικού υλικού

Ποια είναι ορισμένα από τα πεδία εφαρμογής της Βιοτεχνολογίας;

Λευκή Βιοτεχνολογία: Χρήση βιοκαταλυτών για αντικατάσταση της παραδοσιακής χηµείας (ζυµώσεις-ένζυµα κλπ)

Κόκκινη Βιοτεχνολογία: Χρήση βιοδιεργασιών για την παραγωγή προϊόντων ιατρικών εφαρµογών

Πράσινη Βιοτεχνολογία: Χρήση βιοδιεργασιών για την παραγωγή προϊόντων αγροτικών εφαρµογών

Μπλε Βιοτεχνολογία: Χρήση βιοδιεργασιών για την αξιοποίηση πρώτων υλών από τον θαλάσσιο οικοσύστηµα για την παραγωγή προϊόντων βιοενδιαφέροντος

Τι κάνει ένας Βιοτεχνολόγος;

Ο Bιοτεχνολόγος δημιουργεί και βελτιώνει τα προϊόντα και τις διαδικασίες για τη γεωργία, την ιατρική και τη διατήρηση χρησιμοποιώντας βιολογικούς οργανισμούς.

Μελετά τις γενετικές, χημικές και φυσικές ιδιότητες των κυττάρων, των ιστών και των οργανισμών και προσδιορίζει τις βιομηχανικές χρήσεις τους. 

Που εφαρμόζονται η Βιοχημεία και η Βιοτεχνολογία;

Γίνεται φανερό  στις παραπάνω περιγραφές πως τα αντικείμενα της Βιοχημείας και της Βιοτεχνολογίας είναι άμεσα συνδεδεμένα. Έχουν πλήθος εφαρμογών:

 • στις Επιστήμες Υγείας (π.χ. ανάπτυξη νέων φαρμάκων και εμβολιασμών, γενετική τροποποίηση και έρευνα βλαστοκυττάρων)
 • στην Διατροφή του ανθρώπου και τα τρόφιμα (π.χ. χρήση βακτηρίων σε τομείς όπως η παραγωγή τροφίμων)
 • στην προστασία του Περιβάλλοντος (π.χ. χρήση βακτηρίων σε τομείς όπως η επεξεργασία απορριμμάτων)
 • στην Γεωργία και την Κτηνοτροφία (π.χ. διασταύρωση φυτών και ζώων για την ενίσχυση των επιθυμητών χαρακτηριστικών, μείωση των ζιζανιοκτόνων)
 • στη Βιομηχανία (π.χ. αναζήτηση για βιοδείκτες)

Που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά οι Βιοχημικοί και οι Βιοτεχνολόγοι;

Σε νοσοκομεία, φαρμακοβιομηχανίες, μικροβιολογικά εργαστήρια, κ.α. Μάλιστα σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας της Λάρισας για την δραστηριότητα των αποφοίτων του ανέδειξε τα παρακάτω επαγγελματικά προφίλ:

 

Ποιες θέσεις εργασίας απευθύνονται σε ένα βιοχημικό ή βιοτεχνολόγο;

Σε έναν τέτοιο επιστήμονα απευθύνονται θέσεις όπως

 • Research Scientist, Biochemist,
 • QC Biochemist (Quality Control Biochemist),
 • Biotechnologist,
 • Senior Bioprocess Scientist, κ.α

Ποια τμήματα οδηγούν σε ένα επιστήμονα Βιοχημικό – Βιοτεχνολόγο;

 • το τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Παν. Θεσσαλίας 2ο και 3ο Ε.Π.
 • τα τμήματα Βιολογίας, 2ο και 3ο Ε.Π.
 • τα τμήματα Χημείας, 2ο και 3ο Ε.Π.
 • το τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δ.Π.Θ. 2ο και 3ο Ε.Π.
 • το τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Παν. Ιωαννίνων 2ο και 3ο Ε.Π.
 • Βιοτεχνολογίας Γ.Π.Α. και άλλα.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Γνωρίστε και εσείς την Orientum εμπειρία!
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και για να ορίσουμε μία συνάντηση γνωριμίας.