Τρίτη, 14 Ιουνίου 2022

Εισακτέοι Πυροσβεστικής 2022-2023

Εισακτέοι Πυροσβεστικής 2022-2023

Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023 στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2021-2022.

Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023, ύστερα από συμμετοχή τους στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2021 - 2022 καθορίζεται σε εκατόν εβδομήντα (170).

Ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων για ιδιώτες υποψηφίους μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για πτυχιούχους Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023, καθορίζεται σε είκοσι πέντε (25) θέσεις.

O αριθμός εισακτέων παραμένει αμετάβλητος και για τη Σχολή Πυροσβεστών και για τη Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε σχέση με πέρσι.