Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021

Ψηφίστηκε η τροπολογία για το ύψος των υποψήφιων γυναικών για τις Σχολές της Αστυνομίας

Ψηφίστηκε η τροπολογία για το ύψος των υποψήφιων γυναικών για τις Σχολές της Αστυνομίας

Σύμφωνα με την συμμόρφωση με τις υπ' αρ.902-907/2021 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ψηφίστηκε από την Βολυή η τροπολογία για το ύψος των υποψήφιων γυναικών για τις Σχολές της Αστυνομίας.

Ειδικότερα η τροπολογία ορίζει:

" Τα προσόντα των υποψηφίων και οι προκαταρκτικές εξετάσεις, στις οποίες υποβάλλονται, είναι κοινές και για τα δύο φύλα με εξαίρεση το ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκτοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) για τις γυναίκες."