Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021

Που μπορεί να δουλέψει ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός;

Που μπορεί να δουλέψει ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός;

Τομείς Εργασίας ενός Ηλεκτρολόγου Μηχανικού


23 + 1 προτάσεις για την αγορά εργασίας

 • Στη βιομηχανία (Συσκευές οδήγησης κινητήρων, ηλεκτρόλυσης, γαλβανισμού, συγκόλλησης, κ.ά.).
 • Στις μεταφορές (Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τρένα, μετρό, τρόλεϋ, πλοία).
 • Στις ανανεώσιμες πηγές (Φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες) και στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
 • Στον σχεδιασμό ηλεκτρικών οχημάτων.
 • Στη λειτουργία επιχειρησιακών δικτύων υπολογιστών και Data centers.
 • Στα συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (Συστήματα αντιστάθμισης αέργου ισχύος, HVDC, Ενεργά φίλτρα, κ.ά.).
 • Στον σχεδιασμό Έξυπνων Οικιακών συσκευών (Φωτισμός, κλιματισμός-θέρμανση, επαγωγικές εστίες, κ.ά.).
 • Στην ψηφιακή διαδραστική ευρυεκπομπή (digital interactive broadcasting) και στις αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες τηλεοπτικού και πολυμεσικού περιεχομένου.
 • Στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στις ευρυζωνικές υπηρεσίες πέμπτης γενιάς (5G).
 • Στις υπηρεσίες ασφάλειας δεδομένων και διαφύλαξης του απορρήτου.
 • Στο υλικό και λογισμικό για προγραμματιζόμενα σταθερά και ασύρματα δίκτυα (SDN/SDR).
 • Στο υλικό και λογισμικό εικονοποίησης δικτυακών λειτουργιών (NFV).
 • Στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) και τις εφαρμογές του για έξυπνα σπίτια, έξυπνες πόλεις, γεωργία ακριβείας, μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και διατήρηση των φυσικών πόρων.
  Ως Μηχανικός Λογισμικού.
 • Στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών.
 • Στην εγκατάσταση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων αποφάσεων.
 • Στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων και γνώσης.
 • Στην τεχνητή νοημοσύνη.
 • Στην ανάπτυξη κινητών εφαρμογών και εφαρμογών διαδικτύου.
 • Στο Ψηφιακό μάρκετινγκ και την ανάλυση δεδομένων.
 • Ως μηχανικός επεξεργασίας σήματος με ευθύνη να αναπτύξει, να διαχειριστεί και να λειτουργήσει υπολογιστικά μοντέλα, δημιουργώντας αλγόριθμους για την αποτελεσματικότερη επεξεργασία τους καθώς και συστήματα λήψης αποφάσεων βασισμένα σε σήματα (με ενδεικτικές εφαρμογές στην ιατρική, τη γεωπονία, τις τηλεπικοινωνίες και τη μουσική).
 • Ως μηχανικός νέων υλικών και νανοτεχνολογίας που θα μπορεί να προτείνει, να δοκιμάζει, να σχεδιάζει και να αναπτύσσει νέα υλικά, ή να βελτιώνει τα ήδη υπάρχοντα, για ένα εύρος προϊόντων όπως τα έξυπνα παράθυρα παραγωγής ενέργειας, οι μπαταρίες για ηλεκτροκίνητα οχήματα, τα φωτοβολταϊκά συστήματα, τα αεροσκάφη κ.α.
 • Ως εκπαιδευτικός στην διδασκαλία όλων των συναφών τεχνικών αντικειμένων.
 • Ως ερευνητής και μηχανικός έρευνας σε ερευνητικά ιδρύματα κι εργαστήρια στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: https://ece.hmu.gr/to-tmima/