Δευτέρα, 8 Μαΐου 2023

Ιntegrated Μaster από το τμήμα Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ιntegrated Μaster από το τμήμα Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2945, Tεύχος Β', που εκδόθηκε στις 4-5-2023 αποφασίζεται η Υπαγωγή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, στις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4957/2022 Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου α) Χημικών Μηχανικών και β) Μηχανικών Περιβάλλοντος, του Πολυτεχνείου Κρήτης, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

 close icon espa certification