Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021

Επαγγέλματα Βιολόγων που σχετίζονται με τον Τομέα του Περιβάλλοντος

Επαγγέλματα Βιολόγων που σχετίζονται με τον Τομέα του Περιβάλλοντος

Βιολόγος με ενδιαφέρον στον Τομέα του Περιβάλλοντος

Δες μερικές προτάσεις για το πού θα μπορούσες να απασχοληθείς ως Βιολόγος με ενδιαφέρον στον Τομέα του Περιβάλλοντος:


Υπεύθυνος παρακολούθησης βιοποικιλότητας σε φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών

Με τι θα μπορούσες ενδεικτικά να ασχοληθείς:

 • Συντονισμός/υλοποίηση αξιολόγηση έργων, δράσεων προγραμμάτων διαχείρισης Φυσικού περιβάλλοντος
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησής & έρευνας βιοποικιλότητας εντός προστατευόμενων περιοχών
 • Eπεξεργασία βιολογικών παραμέτρων
 • Σύνταξη προτάσεων σχετικές  με προστατευτέα αντικείμενα στο πλαίσιο εθνικών/ ευρωπαϊκών/ διεθνών προγραμμάτων

Τεχνικό προσωπικό Βιολόγος - Ιχθυολόγος – Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας

Με τι θα μπορούσες ενδεικτικά να ασχοληθείς:

 • Συλλογή αλλιευτικών δεδομέων,
 • δειγματοληψία επί σκάφους
 • Εκτίμηση αλιευτικού αποθέματος,
 • Επεξεργασία βιολογικών παράμετρων ηλικίας και αύξησης ιχθύων

Στέλεχος σε φορείς διαχείρισης εθνικών θαλάσσιων πάρκων

Με τι θα μπορούσες ενδεικτικά να ασχοληθείς:

 • Προστασία και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών
 • Εκτίμηση πιέσεων και απειλών για το περιβάλλον
 • Σύνταξη απολογιστικών εκθέσεων διαχειριστικών μέτρων για προστασία περιβάλλοντος
 • Διαχείριση έργων

Ελεύθερος επαγγελματίας – Σύμβουλος επιχειρήσεων

Με τι θα μπορούσες ενδεικτικά να ασχοληθείς:

 • Σύμβουλος συστημάτων διαχείρισης ποιότητας,
 • Σύμβουλος ασφάλειας τροφίμων 
 • Σύμβουλος περιβαλλοντικής διχείρισης

Ερευνητής σε Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας

 • Συμμετοχή σε προγράμματα συλλογής αλιευτικών δεδομένων
 • Αναγνώριση ειδών πανίδας

Στέλεχος σε υπηρεσίες καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών

 • Σχεδιασμός δράσεων και διαχείρισης επιβλαβών παρασίτων
 • Κατανόηση και προτάσεις για θέματα βιοσυσσώρευσης τοξικών ουσίων (βιοκτόνα)
 • Παρασιτολογία

Στέλεχος σε φορείς διαχείρισης εθνικών πάρκών

 • Σχεδιασμός, προγραμματισμός, παρακολούθηση, αξιολόγηση της διαχείρισης προστατευόμενης περιοχής,
 • Σχεδιασμός και παρακολούθηση, υλοποίηση έργων και εργασιών διαχείρισης οικοτόπων, ειδών και φυσικών πόρων της προστατευόμενης περιοχής

Στέλεχος σε Εταιρείες Αερομεταφορών

 • Επιστημονικός υπεύθυνος σε προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών

 

Προτάσεις από Επαγγελματίες του χώρου για το μέλλον

 • Βιοπληροφορική
 • Εξειδίκευση στη διαχείρiση περιβάλλοντος, χρήση νέων τεχνολογιών, περιβαλλοντική νομοθεσία, χρήση GIS προγραμμάτων
 • Αειφορική διαχείριση υδάτων
 • Οικοσυστημική προσέγγιση (ecosystem based approach)
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και εμβάθυνση σε αβιοτική συνιστώσα οικοσυστημάτων (Γεωλογία, Κλιματολογία, Mετεωρολογία)
 • Αειφορική διαχείριση τουρισμού

 

 Ως πηγή χρησιμοποιήθηκε η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων

Παρακάτω επισυνάπτεται το αρχείο της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόμων που περιέχει πληροφορίες όπως:

 • Εργασιακά προβλήματα βιολόγων στον τομέα του Περιβάλλοντος
 • Απόψεις 24 Βιολόγων που δραστηριοποιούνται στον χώρο που απαντούν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις