Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021

Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικές 2021 - Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ)

Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικές 2021 - Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ)

Σύμφωνα με την απόφαση Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ253/58879/Α5 Μαρούσι, 25 -05- 2021, ορίζονται τα Εξεταστικά Κέντρα για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2021 , ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπως φαίνεται ακολούθως στο pdf που επισυνάπτεται.