Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022

Εισακτέοι για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 - Αναλυτική κατανομή

Εισακτέοι για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 - Αναλυτική κατανομή

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με τη συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/55071/ Α5/13.5.2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» (Β΄ 2370).

Με τη συγκεκριμένη απόφαση καθορίζεται η αναλυτική κατανομή των εισακτέων σε κάθε τμήμα ανά κατηγορία και τύπο Λυκείου.

Δείτε το ΦΕΚ