Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021

Ειδικότητες Παράλληλου Μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Δημόσια ΙΕΚ - Πανελλήνιες 2021

Ειδικότητες Παράλληλου Μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Δημόσια ΙΕΚ - Πανελλήνιες 2021

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2021

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΑΚΤΕΩΝ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Απόφαση Αριθμ. Κ5/62224 Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. (ΦΕΚ 2428, Τεύχος Β'/7.06.2021).

Στο ΦΕΚ 2428 τ.Β/07.06.2021 καθορίζονται οι ειδικότητες και ο αριθμός εισακτέων ανά Ι.Ε.Κ. και ειδικότητα στα δημόσια ΙΕΚ για τους τελειόφοιτους και τους υποψήφιους που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για το σχολικό έτος 2020-2021 οι οποίοι υποβάλλουν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο.

Eπισημαίνεται ότι:

Κάθε υποψήφιος δεν έχει περιορισμό στο πλήθος επιλογών Ι.Ε.Κ. και ειδικοτήτων που δύναται να επιλέξει κατά τη συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.
Ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων κατάταξης και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των δημοσίων Ι.Ε.Κ. (ΦΕΚ Β’ 1807/2014) όπως ισχύει. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν.
Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2021.
Λεπτομέρειες για την διαδικασία εγγραφής και οι ημερομηνίες εγγραφών θα ανακοινωθούν από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης για τα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και από τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες για τα Ι.Ε.Κ. των άλλων Υπουργείων, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. και τα Ι.Ε.Κ.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ