Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021

Β Κατανομή Δημόσιων Πανεπιστημίων Κύπρου

Β Κατανομή Δημόσιων Πανεπιστημίων Κύπρου

Οδηγός Αίτησης Β’ Κατανομής Θέσεων Ελλαδιτών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή/και το ΤΕΠΑΚ

Ημερομηνίες για υποβολή αίτησης στο
Σύστημα Β Κατανομής θέσεων: 27/08/21 μέχρι 01/09/21

Δείτε τον αναλυτικό οδηγό ΕΔΩ