Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2021

Ανάλυση Orientum- Συντελεστές Ε.Β.Ε. 2022 - Πανελλήνιες 2022

Ανάλυση Orientum-  Συντελεστές Ε.Β.Ε. 2022 - Πανελλήνιες 2022

Δείτε παρακάτω την ανάλυση της επιστημονικής ομάδας της Orientum Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας για τους Συντελεστές Ε.Β.Ε. 2022 - Πανελλήνιες 2022

393 τμήματα κράτησαν σταθερούς τους συντελεστές Ε.Β.Ε. σε σχέση με πέρσι
27 τμήματα αύξησαν τους συντελεστές Ε.Β.Ε. σε σχέση με πέρσι
24 τμήματα μείωσαν τους συντελεστές Ε.Β.Ε. σε σχέση με πέρσι
4 νέα τμήματα έδωσαν για 1η φορά φέτος συντελεστή Ε.Β.Ε. (νέα τμήματα Ικάρων)
3 τμήματα δεν έδωσαν συντελεστή Ε.Β.Ε. και φέτος (Μουσικών Σπουδών Ιωάννινων, Μουσικών Σπουδών Ιουνίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Παν. Μακεδονίας)


Σχολιασμός

Ενδεικτικά να αναφέρουμε:
Οι 7 Ιατρικές συντελεστής Ε.Β.Ε. 2022 -> 1,20
και οι 3 Νομικές συντελεστής Ε.Β.Ε. 2022 -> 1,20
από τα 9 τμήματα του Ε.Μ.Π. τα 7 τμήματα επέλεξαν συντελεστή E.B.E. 2022 -> 1,20
όλα τα τμήματα του Ο.Π.Α. επέλεξαν συντελεστή Ε.Β.Ε 2022 -> 1,20
όλα τα τμήματα του ΠΑ.ΠΕΙ. επέλεξαν συντελεστή Ε.Β.Ε 2022 -> 1,20
όλα τα Σ.Σ.Α.Σ. και Α.Σ.Ε.Ι. επέλεξαν συντελεστή Ε.Β.Ε. 2022 -> 1,20
Τη μεγαλύτερη μείωση συντελεστών Ε.Β.Ε. σε σχέση με το 2021 παρουσιάζουν τα τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ. & το τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας Ιονίου Παν.

Πιο αναλυτικά:

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ.
Το τμήμα είχε δώσε Συντελεστή Ε.Β.Ε. τμήματος 2021 -> 1,10 και Συντελεστή Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων 1,10.

Για το 2022 έδωσε Συντελεστή Ε.Β.Ε. τμήματος 0,80 και συντελεστή Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων 0,80.

Το τμήμα στις Πανελλήνιες 2021 είχε μηδέν εισακτέους ΓΕΛ (27,27 % μείωση συντελεστών σε σχέση με πέρσι)

Το τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Παν.
Είχε δώσει συντελεστή Ε.Β.Ε. τμήματος 2021 -> 1,20. Για το 2022 έδωσε συντελεστή Ε.Β.Ε. τμήματος -> 0,80 (Μείωση 33,33 % των συντελεστών ΕΒΕ τμήματος σε σχέση με πέρσι )

Πέρσι είχε δώσει Συντελεστή Ε.Β.Ε. ειδικών μαθήματων 1,10. Για το 2022 έδωσε συντελεστή Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων 0,80

Mεγάλη αύξηση στους συντελεστές που έδωσε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων που φτάνει και το 50%

Το τμήμα Ιατρικής Ιωαννίνων το 2021 είχε δώσει συντελεστή Ε.Β.Ε. -> 0,80 και για το 2022 έδωσε συντελεστή Ε.Β.Ε. 2022 -> 1,20. Η αλλαγή αυτή δεν αναμένεται να επηρεάσει τους υποψήφιους που ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο τμήμα.
Τέλος, ενδεικτικά να αναφέρουμε

τα τμήματα Ψυχολογίας, Λογοθεραπείας, Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Οικονομικών Επιστημών, Χημείας, Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών κ.ά. του Παν. Ιωαννίνων το 2021 είχαν δώσε συντελεστή Ε.Β.Ε 0,80 και για το 2022 έδωσαν συντελεστή Ε.Β.Ε 1,00 (25% αύξηση)

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη η ανάλυση της Επιστημονικής Ομάδας της Orientum και φαίνονται συγκεντρωτικά όλοι οι συντελεστές Ε.Β.Ε. 2022,2021 τμημάτων και ειδικών μαθημάτων καθώς και οι μεταβολές τους.