Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2022

Αλλαγές στους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων για στρατιωτικές σχολές από το ακαδ. 2023-2024 και εφεξής

Αλλαγές στους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων για στρατιωτικές σχολές από το ακαδ. 2023-2024 και εφεξής

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2664, ΤΕΥΧΟΣ Β΄, 31-05-2022 τροποποιούνται οι παρακάτω συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής, για τις σχολές:

  • ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)

 - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,

- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,

- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

και στο

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ