Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021

Αλλαγές στα μόρια και μηχανογραφικό δύο φάσεων / Συνέντευξη

Αλλαγές στα μόρια και μηχανογραφικό δύο φάσεων / Συνέντευξη

Της Νατάσας Πολυγένη

Νέες αλλαγές θα πραγματοποιηθούν και αυτήν τη φορά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις τον Ιούνιο του 2022. Μετά τις αλλαγές που ίσχυσαν φέτος με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, το Υπουργείο Παιδείας ολοκλήρωσε τον σχεδιασμό του για τη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ο οποίος θα αποτελείται από αλλαγές στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, αλλά και θα περιέχει το διπλό ή το παράλληλο μηχανογραφικό, όπως και νέους συντελεστές βαρύτητας. Οι αλλαγές αυτές αναμένεται να δώσουν στους υποψηφίους μία σειρά δεύτερων ευκαιριών για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ παράλληλα εισάγονται και νέα ακαδημαϊκά κριτήρια για τα πανεπιστήμια. Επίσης, έχουμε νέα τμήματα στρατιωτικών σχολών και την επιστροφή των Λατινικών.


Η «Ε» επικοινώνησε με τον σύμβουλο Σταδιοδρομίας και συνιδρυτή της Orientum κ. Σπύρο Μιχαλούλη και τη σύμβουλο Σπουδών της Orientum κ. Σεσίλια Τσιούμα που εξηγούν τι σημαίνουν οι αλλαγές και πώς αυτές θα επηρεάσουν τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου. Όσον αφορά τους συντελεστές βαρύτητας από τα ΑΕΙ επισημαίνουν:
«Φέτος αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των μορίων. Να υπενθυμίσουμε ότι στις Πανελλαδικές του 2021, σε κάθε επιστημονικό πεδίο υπήρχαν δύο μαθήματα βαρύτητας, οι βαθμοί των οποίων πολλαπλασιάζονταν με 1,3 και 0,7, ενώ στα άλλα δύο μαθήματα δεν υπήρχαν συντελεστές. Η μεγάλη αλλαγή είναι ότι στις Πανελλαδικές του 2022, τα ίδια τα τμήματα καθορίζουν τους συντελεστές βαρύτητας σε κάθε ένα από τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Ο συντελεστής βαρύτητας σε κάθε ένα από αυτά δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. Το άθροισμα των συντελεστών αποδίδει το 100%. Εάν ένα ίδρυμα επέλεξε να μην ορίσει το ίδιο συντελεστές, τότε το Υπουργείο καθορίζει συντελεστή βαρύτητας 25% σε κάθε μάθημα. Αυτό λοιπόν πρακτικά σημαίνει ότι κάθε υποψήφιος θα έχει άλλα μόρια για κάθε σχολή. Για παράδειγμα ένας υποψήφιος του 1ου Επιστημονικού Πεδίου που ενδιαφέρεται για τις σχολές της Νομικής Αθήνας και Νομικής Θεσσαλονίκης έχει γράψει Γλώσσα 17, Αρχαία 18, Ιστορία 15 και Λατινικά 14. Η Νομική Αθήνας έχει καθορίσει τους εξής συντελεστές: Γλώσσα 25%, Αρχαία 25%, Ιστορία 25% και Λατινικά 25%, ενώ η Νομική Θεσσαλονίκης Γλώσσα 30%, Αρχαία 30%, Ιστορία 20% και Λατινικά 20%. Άρα ο συγκεκριμένος υποψήφιος θα έχει 16.000 μόρια για τη Νομική Αθήνας και 16.300 για τη Νομική Θεσσαλονίκης. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένας υποψήφιος μπορεί να έχει διαφορετικά μόρια ακόμη και σε τμήματα του ίδιου αντικειμένου.


Μερικά ακόμα ενδιαφέροντα στοιχεία και από τους συντελεστές που ανακοίνωσαν τα τμήματα είναι ότι παρατηρείται η αναβάθμιση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, αφού πολλά τμήματα επέλεξαν να δώσουν υψηλό συντελεστή στο μάθημα αυτό και πολύ λίγα τμήματα επέλεξαν να δώσουν τον μέγιστο δυνατό συντελεστή βαρύτητας 40% σε κάποιο μάθημα όπως π.χ. το τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας Κέρκυρας του 1ου Ε.Π. που έδωσε 40% στο μάθημα της Γλώσσας και από το ελάχιστο 20% στα άλλα 3 μαθήματα. Επίσης, από τα 8 Τμήματα Παιδαγωγικών Δημοτικής Εκπαίδευσης τα 7 έχουν συντελεστές 25% σε κάθε μάθημα σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Το μόνο που διαφοροποιείται είναι το Τμήμα Παιδαγωγικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο έχει ορίσει διαφορετικούς συντελεστές για κάθε επιστημονικό πεδίο. Ακόμη, 4 από τα 8 τμήματα του ΟΠΑ (Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Οικονομικής Επιστήμης και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων) που ανήκουν στο 4ο Ε.Π. έχουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας (25%) για κάθε μάθημα, δηλαδή όλοι οι βαθμοί θα μετράνε το ίδιο. Τέλος, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ έδωσε υψηλότερους συντελεστές σε Φυσική και Μαθηματικά 30% και 30% αντίστοιχα, ενώ σε γλώσσα και Χημεία το ελάχιστο 20% και 20% αντίστοιχα, κάτι το οποίο δείχνει την έμφαση που θέλει να δώσει το Τμήμα στα 2 αυτά μαθήματα».

ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΥΟ ΦΑΣΕΩΝ
Μια πολύ σημαντική αλλαγή για τους υποψηφίους του 2022, είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού σε δύο φάσεις. Όπως επισημαίνουν οι σύμβουλοι της Orientum, στην πρώτη φάση οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν έναν καθορισμένο αριθμό σχολών και σε περίπτωση που δεν εισαχθούν σε κάποια από αυτές θα μπορούν να συμπληρώσουν εκ νέου ένα δεύτερο μηχανογραφικό (δεύτερη φάση). Προσοχή χρειάζεται, καθώς θα ισχύει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, ως πρώτη προϋπόθεση για να δηλώσει ένας υποψήφιος τα Τμήματα που θέλει.
Επίσης, και αυτήν τη φορά θα μπορούν να συμπληρώσουν το Παράλληλο Μηχανογραφικό για τα Δημόσια ΙΕΚ. Επίσης, στις επερχόμενες Πανελλαδικές θα έχουμε και 4 Νέα τμήματα Στρατιωτικών Σχολών, Ικάρων - Μετεωρολόγων, Ικάρων - Έρευνας Πληροφορικής, Ικάρων - Διοικητικών και Ικάρων - Εφοδιαστών.

ΑΛΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ…
* Στην κατάταξη σχολών στα Επιστημονικά πεδία: Το νέο Τμήμα Ικάρων - Μετεωρολόγων, προστίθεται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο. Το νέο Τμήμα Ικάρων - Έρευνας Πληροφορικής , προστίθεται στο 2ο και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο. Τα νέα Τμήματα Ικάρων - Διοικητικών και Ικάρων - Εφοδιαστών, προστίθενται στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο. Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου προστίθεται και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο εκτός από το 2ο. Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του ΕΚΠΑ προστίθεται και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο εκτός από το 3ο και 4ο. Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προστίθεται και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο εκτός από το 4ο.
* Επιστρέφουν τα Λατινικά: Στις Πανελλαδικές του 2022 οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά και όχι στο μάθημα της Κοινωνιολογίας.
* Στα ειδικά μαθήματα: Για να εισαχθεί ένας υποψήφιος στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα πρέπει να εξεταστεί μόνο στο ειδικό μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο».
* Προκαταρκτικές Εξετάσεις Στρατιωτικών Σχολών και Σωμάτων Ασφαλείας: Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο το σχολικό έτος 2021-2022, προκειμένου να εισαχθούν σε Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, οι ΠΚΕ, καθώς και οι υγειονομικές εξετάσεις για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού θα διεξαχθούν την περίοδο Μαρτίου - Απριλίου του 2022.