Ατομικο Πρόγραμμα Διαχείρισης Χρόνου

Ποια είναι η αξία του χρόνου;
Ποιοι είναι οι κίνδυνοι στη σχέση του μαθητή με το χρόνο;
Πώς θα μπορέσει ο μαθητής να κάνει το χρόνο να κυλάει υπέρ του;

Το Ατομικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Χρόνου απαντάει σε αυτά τα ερωτήματα. Ο μαθητής μαθαίνει να διαχειρίζεται σωστά το χρόνο του σε σχέση με τη μελέτη και τις υποχρεώσεις του, να θέτει προτεραιότητες, να υιοθετεί αποτελεσματικές τεχνικές για το διάβασμα του και να εξουδετερώνει τους παράγοντες, που μειώνουν τον ωφέλιμο χρόνο του.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο μαθητής παραθέτει στο σύμβουλο τις βασικές δραστηριότητες της καθημερινότητάς του και πραγματοποιεί ασκήσεις σε συγκεκριμένο χρόνο, ούτως ώστε να εντοπιστούν οι αιτίες που του αποσπούν την προσοχή. Έπειτα, αναλύεται βήμα – βήμα ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να θέτει προτεραιότητες, να οριοθετεί και να μετρά το χρόνο που χρειάζεται για κάθε υποχρέωσή του. Έτσι μπορεί να μελετάει και να αποδίδει πιο αποτελεσματικά, με λιγότερο κόπο και σε πιο σύντομο χρόνο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΜΑΘΗΤΕΣ

που δυσκολεύονται να θέσουν προτεραιότητες στις υποχρεώσεις τους ή αδυνατούν να διαχειριστούν σωστά το χρόνο τους με αποτέλεσμα να περιορίζεται η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητά τους.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Μία συνάντηση με εξειδικευμένο σύμβουλο διάρκειας 2½ ωρών

Συνάντηση

Διαρκεί 2½ ώρες κατά την οποία προσεγγίζεται θεωρητικά και πρακτικά η έννοια της αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου

Συμπλήρωση ψυχομετρικών τεστ (προσωπικότητας, μαθησιακών στυλ)

Παρακολούθηση της πορείας του μαθητή για 10 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και αποστολή στατιστικών αποτελεσμάτων απόδοσης στους γονείς.

Στο πλαίσιο της συμβουλευτικής διαδικασίας, παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε γονείς και μαθητές, ώστε να σας λύσουμε οποιαδήποτε απορία προκύψει σχετικά με το συνεχώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

TI ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙΣ

Το Ατομικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Xρόνου καταφέρνει:

Να τεθούν προτεραιότητες ανάλογα με τις υποχρεώσεις κάθε μαθητή.

Να εντοπιστούν οι πιθανοί λόγοι για τους οποίους αποσπάται η προσοχή του κάθε μαθητή και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.

Να αναλυθούν τρόποι με τους οποίους το διάβασμα γίνεται πιο αποδοτικό.

Να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα του μαθητή.

Για όσο διαρκούν τα έκτακτα μέτρα το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης - ZOOM

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Γνωρίστε και εσείς την Orientum εμπειρία!
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και για να ορίσουμε μία συνάντηση γνωριμίας.