Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

4LEARNING

 • Ερωτησεις 40 ερωτήσεις
 • Μαθητές & Σπουδαστές Μαθητές & Σπουδαστές
 • Επαγγελματικού Προσανατολισμού Μαθησιακού Στυλ
 • Χρονος Απεριόριστη Διάρκεια
24,80 €

ABSTRACT REASONING

 • Ερωτησεις 40 ερωτήσεις
 • Μαθητές & Σπουδαστές Μαθητές, σπουδαστές, εταιρείες
 • Επαγγελματικού Προσανατολισμού Αφαιρετικού Συλλογισμού
 • Χρονος 20 - 30 λεπτά
14,90 €

HORIZON

 • Ερωτησεις 190 ερωτήσεις
 • Μαθητές & Σπουδαστές Μαθητές & Σπουδαστές
 • Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων
 • Χρονος 20 - 30 λεπτά
24,80 €

HORIZON ACADEMIC

 • Ερωτησεις 190 ερωτήσεις
 • Μαθητές & Σπουδαστές Μαθητές & Σπουδαστές
 • Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων
 • Χρονος 20 - 30 λεπτά
24,80 €

HORIZON CYPRUS

 • Ερωτησεις 190 ερωτήσεις
 • Μαθητές & Σπουδαστές Κύπριους μαθητές και σπουδαστές
 • Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Χρονος 20 - 30 λεπτά
24,80 €

HORIZON ENGLISH

 • Ερωτησεις 190 ερωτήσεις
 • Μαθητές & Σπουδαστές Μαθητές & Σπουδαστές
 • Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων
 • Χρονος 20 - 30 λεπτά
24,80 €