ΗΟRIZON Masters - Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

Το τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων Horizon Masters είναι ένα ευρύ ψυχομετρικό εργαλείο που κατασκευάστηκε στη χώρα μας για τη μέτρηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων των Ελλήνων φοιτητών.

Τιμή:
35,00 €

HORIZON-ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ: Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός με τη χρήση του τεστ ΗΟRΙΖΟΝ: Το Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων HORIZON είναι ένα ευρύ ψυχομετρικό εργαλείο που κατασκευάστηκε σ

Τιμή:
35,00 €

Motivator

Το Τεστ Εργασιακών Κινήτρων MOTIVATOR είναι ένα ευρύ ψυχομετρικό εργαλείο που κατασκευάστηκε στη χώρα μας για τη μέτρηση των εργασιακών κινήτρων των Ελλήνων μαθητών και φοιτητών. Το MOTIVATOR κατασκευάστηκε  εξαρχής στην ελληνική γλώσσα και σταθμίστηκε σε Έλληνες μαθητές.

Τιμή:
35,00 €

Numerical Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού

To Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού της Orientum δημιουργήθηκε με στόχο να μετράει την Αριθμητική Ικανότητα ενός ατόμου, στο πλαίσιο της θεωρίας του Spearman(1927) για τη νοημοσύνη.

Τιμή:
25,00 €

Profiler - Τεστ Προσωπικότητας

Το Profiler, Τεστ Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας (ΤΕΧΑΠ) είναι το πρώτο τεστ προσωπικότητας που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα, και σχεδιάστηκε για να μετρά τις πέντε βασικές διαστάσεις της προσωπικότητας σύμφωνα με τη θεωρία των πέντε παραγόντων (Big - Five).

Τιμή:
35,00 €

Verbal Τεστ Γλωσσικού Συλλογισμού

To Τεστ Γλωσσικού Συλλογισμού της Orientum δημιουργήθηκε με στόχο να μετράει την Γλωσσική Ικανότητα ενός ατόμου, στο πλαίσιο της θεωρίας του Spearman (1927) για τη νοημοσύνη.

 

Τιμή:
25,00 €

4LEARNING

ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΣΤΥΛ & ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τιμή:
35,00 €