Το Τεστ Εργασιακών Κινήτρων MOTIVATOR είναι ένα ευρύ ψυχομετρικό εργαλείο που κατασκευάστηκε στη χώρα μας για τη μέτρηση των εργασιακών κινήτρων των Ελλήνων μαθητών και φοιτητών. Το MOTIVATOR κατασκευάστηκε  εξαρχής στην ελληνική γλώσσα και σταθμίστηκε σε Έλληνες μαθητές. Οι εργασιακές αξίες και τα κίνητρα παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικών με το επάγγελμα, ειδικά των νέων, όταν προσπαθούν να προσδιορίσουν τη μελλοντική επαγγελματική τους δραστηριότητα, και γι’ αυτό αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του επαγγελματικού προσανατολισμού των ατόμων.

Το Τεστ MOTIVATOR  αποτελείται από 80 ερωτήσεις που περιγράφουν εργασιακές αξίες ή εργασιακά κίνητρα τα οποία αναφέρονται στο τι θα ήθελε το άτομο, τι θα ζητούσε ως ανταμοιβή από την εργασία του είτε σε υλικό επίπεδο,  είτε σε ψυχολογικό ως ικανοποίηση, και, άρα θα έπρεπε να το αναζητήσει κατά την επιλογή μιας εστιασμένης επαγγελματικής σταδιοδρομίας.  Το άτομο καλείται να δηλώσει σε μια 5βάθμια κλίμακα το βαθμό, στον οποίο πιστεύει ότι είναι σημαντικό για εκείνο το καθένα από αυτά τα χαρακτηριστικά για την επιλογή του μελλοντικού του επαγγέλματος. Ο χρόνος, που απαιτείται για να ολοκληρώσει ένας μαθητής το τεστ, υπολογίζεται στα 10 με 15 λεπτά.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του  Τεστ Motivator είναι τα ακόλουθα:

  • Είναι on-line κάτι που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να το συμπληρώσει οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιονδήποτε υπολογιστή έχει σύνδεση στο Internet.
  • Τα αποτελέσματα εμφανίζονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τεστ  σε αρχείο PDF.
  • Μετρά 16 εργασιακές αξίες, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά σε σύντομες παραγράφους έτσι ώστε να μπορούν να κατανοηθούν εύκολα, τόσο από τους μαθητές όσο και από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.


Υπεύθυνη ανάπτυξης του ερωτηματολογίου είναι η Δρ. Γεωργία Αθ. Κουμουνδούρου, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών στο αντικείμενο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη «Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό» του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Εκπαιδευτικός, Πτυχιούχος Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας (κατεύθυνση: Ψυχολογία) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονικός συνεργάτης στην ανάπτυξη και εγκυροποίηση του τεστ είναι ο Δρ. Ιωάννης Τσαούσης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

Τιμή:
35,00 €