Το τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων Horizon Masters είναι ένα ευρύ ψυχομετρικό εργαλείο που κατασκευάστηκε στη χώρα μας για τη μέτρηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων των Ελλήνων φοιτητών. Το Horizon Masters κατασκευάστηκε ευθύς εξαρχής στην ελληνική γλώσσα, λαμβάνοντας υπόψη και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του Τεστ Horizon Masters είναι τα ακόλουθα:

  • Αποτελείται από 190 ερωτήσεις
  • Μετρά 38 επιμέρους επαγγελματικές κατηγορίες
  • Είναι On-line
  • Τα αποτελέσματα εμφανίζονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τεστ σε αρχείο Pdf
  • Χρόνος συμπλήρωσης του τεστ 25 με 30 λεπτά
  • Τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα του ατόμου σχετίζονται με όλα τα ελληνικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών καθώς και με ακαδημαϊκά πεδία σπουδών στο εξωτερικό.
  • Εμφανίζει τα ποσοστά σχετικότητας των ενδιαφερόντων του ατόμου με όλα τα ελληνικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 

Η αναφορά του Τεστ Horizon Masters βοηθά το φοιτητή να αποκτήσει έγκυρες και αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά στα παρακάτω θέματα:

  • Τις επιλογές που του δίνονται για την παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
  • Τον τρόπο λειτουργίας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, τα σημεία – κλειδιά που χρειάζεται να προσέξει, τη διαδικασία αιτήσεων που χρειάζεται να ακολουθήσει.
  • Την αναλυτική περιγραφή κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι ο φοιτητής πρέπει να γνωρίζει με ακρίβεια για κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει: α) τα μαθήματα που διδάσκονται στο μεταπτυχιακό αυτό, β) τις εναλλακτικές που του προσφέρει στην αγορά εργασίας, γ) τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, δ) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής του κάθε μεταπτυχιακού ε) τον τρόπο επιλογής των υποψηφίων (συνέντευξη, προφορικές ή γραπτές εξετάσεις κτλ).
  • Την καθημερινότητα ενός επαγγέλματος.

 

Υπεύθυνη ανάπτυξης του ερωτηματολογίου είναι η Δρ. Γεωργία Αθ. Κουμουνδούρου, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών στο αντικείμενο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη «Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό» του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Εκπαιδευτικός, Πτυχιούχος Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας (κατεύθυνση: Ψυχολογία) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονικός συνεργάτης στην ανάπτυξη και εγκυροποίηση του τεστ είναι ο Δρ. Ιωάννης ΤσαούσηςΑναπληρωτής Καθηγητής Ψυχολογίας στο τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ρέθυμνο.

 

Τιμή:
35,00 €