Το Profiler Student αποτελεί την προσαρμογή του Profiler (Τεστ Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας) στους μαθητές, μετρά τα δυνατά σημεία των μαθητών σε 11 παράγοντες και έτσι προκύπτει το TOP-5 των δυνατών σημείων (των ταλέντων όπως λέγονται διαφορετικά) των μαθητών. 

 

Η κατασκευή και προσαρμογή του Profiler Student βασίστηκε σε αντίστοιχή έρευνα που έκαναν οι θεμελιωτές της θεωρίας των Πέντε Παραγόντων Costa & McCrae (1992), και στηρίζεται στη γενικότερη στάση της ψυχολογίας τα τελευταία χρόνια που υποστηρίζει ότι το σημαντικότερο πράγμα για ένα άτομο είναι ο εντοπισμός των δυνατών του σημείων (των ταλέντων του) και η ενίσχυση αυτών και όχι η βελτίωση ή αποκατάσταση των αδύνατων σημείων του. Η επένδυση στην ενίσχυση των δυνατών σημείων ενός ατόμου πιστεύεται, βάσει ερευνών, ότι έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από την επικέντρωση στα αδύνατα (προβληματικά) χαρακτηριστικά του ατόμου και την προσπάθεια αποκατάστασης αυτών.

 

Το Profiler Student έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να ανακαλύψουν τα δυνατά τους σημεία (τα ταλέντα τους) και να επενδύσουν επάνω στη βελτίωση και ανάπτυξη τους. Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στα 5 δυνατότερα σημεία του κάθε μαθητή (TOP-5) που αποτελούν τη βασική δομή της προσωπικότητάς του, τα οποία και παρουσιάζονται αναλυτικά.

 

Τα βασικά πλεονεκτήματα του Τεστ Profiler Student είναι τα ακόλουθα:

•Παρουσιάζει το Top 5 των ταλέντων του μαθητή

•Βοηθά τους μαθητές αλλά και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους, να εστιάσουν στα δυνατά σημεία των παιδιών.

•Είναι on-line

•Τα αποτελέσματα εμφανίζονται άμεσα μετά την ολοκλήρωσή του σε μορφή PDF αρχείου

Υπεύθυνος ανάπτυξης του ερωτηματολογίου Profiler - Τεστ Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας είναι ο Δρ. Ιωάννης Τσαούσης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχολογίας στο τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ρέθυμνο. Αποφοίτησε από το τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ολοκλήρωσε το δίπλωμα ειδίκευσης (M.Sc.) στο Πανεπιστήμιο του Reading στη μεθοδολογία της έρευνας και τη στατιστική στην Ψυχολογία και, ως υπότροφος του ΙΚΥ, έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα (Ph.D.) από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου – Goldsmith’s College, στην Ψυχομετρία. 

 

Τιμή:
35,00 €