ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΣΤΥΛ & ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

To 4LEARNING, Τεστ Μαθησιακών Στυλ & Προτιμήσεων (LearningStyles & PreferencesQuestionnaire) αποτελεί ένα ψυχομετρικό εργαλείο που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στην Ελλάδα. Ο βασικός στόχος του τεστ είναι να εντοπίζει τους μαθησιακούς τύπους και τις μαθησιακές προτιμήσεις ενός μαθητή και να αποτυπώνει τις καταλληλότερες μεθόδους για τον αποτελεσματικότερο τρόπο διδασκαλίας του.

 

Οι κατασκευαστές, αφού μελέτησαν προσεκτικά τη σύγχρονη διεθνή και ελληνική ψυχομετρική πραγματικότητα στο πεδίο των μαθησιακών στυλ, σχεδίασαν μία εξολοκλήρου νέα μέτρηση, η οποία είχε ως στόχο να ικανοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την πάγια εκπαιδευτική ανάγκη για λεπτομερή αποτύπωση των μαθησιακών στυλ ενός μαθητή.

 

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΣΤΥΛ

 

Ο Fleming (2001) ορίζει το μαθησιακό στυλ ως «τα χαρακτηριστικά και τους προτιμώμενους τρόπους που ένα άτομο συγκεντρώνει, οργανώνει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες.». Η θεωρία του μοντέλου Fleming ισχυρίζεται πως κάθε ένα άτομο τείνει σε ένα συγκεκριμένο στυλ μάθησης, προτιμώντας ασυνείδητα ένα από τα τέσσερα στυλ. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν την καλύτερη μαθησιακή τους επίδοση όταν τους παρουσιάζεται κάτι οπτικά.

Κάποιοι άλλοι αποδίδουν καλύτερα όταν ακούν μια πληροφορία, κάποιοι όταν τους δίνονται οι πληροφορίες γραμμένες ή όταν τις γράφουν οι ίδιοι, ενώ κάποιοι άλλοι βασίζονται στην κίνηση και την ενεργή συμμετοχή. Σε καμία περίπτωση, όμως, οι μαθητές δεν πρέπει να οδηγηθούν στην πεποίθηση ότι είναι περιορισμένοι σε ένα μόνο μαθησιακό στυλ και να αμελήσουν τα υπόλοιπα. Ειδικά με την πάροδο του χρόνου, είναι πολύ πιθανό το κυρίαρχο μαθησιακό στυλ ενός μαθητή να αλλάξει ή να προστεθούν και άλλα μαθησιακά στυλ στον τρόπο μάθησής του. 

 

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή του κάθε μαθησιακού στυλ (learning style).

 

 

 

 

 

Τιμή:
35,00 €