Η εταιρεία μας, στο πλαίσιο των ποικίλων δραστηριοτήτων της, συνεργάζεται με Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να παρέχουν στους μαθητές τους τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, βάζοντας την προσωπική τους σφραγίδα σε κάθε συνεργασία. Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης αποτελούν βασικούς φορείς παροχής γνώσης στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δεν θα μπορούσε να λείπει από τέτοιους οργανισμούς η υπηρεσία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, που ολοκληρώνει την προσπάθεια τους για παροχή βοήθειας στον κάθε ενδιαφερόμενο.