Η εταιρεία μας, στο πλαίσιο των ποικίλων δραστηριοτήτων της, συνεργάζεται με Ιδιωτικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να παρέχουν στους μαθητές τους τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, βάζοντας την προσωπική τους σφραγίδα σε κάθε συνεργασία. Τα Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελούν τους επίσημους φορείς παροχής εκπαίδευσης στον μαθητικό πληθυσμό της χώρας. Η συνεργασία μας με αυτούς τους φορείς αποδεικνύεται ιδιαίτερα εποικοδομητική, καθώς τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας αποτελούν αναντικατάστατο συμπλήρωμα στις εσωτερικές δομές επαγγελματικού προσανατολισμού που, συνήθως, διαθέτουν.