Η εταιρεία μας, στο πλαίσιο των ποικίλων δραστηριοτήτων της, συνεργάζεται με διαφόρους φορείς και συλλόγους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να παρέχουν στα μέλη τους τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, βάζοντας την προσωπική τους σφραγίδα σε κάθε συνεργασία. Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων, Σύλλογοι Πολυτέκνων και Τριτέκνων, Σχολικές Επιτροπές Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων, Σύλλογοι Εργαζομένων στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα, αποτελούν μερικούς από τους φορείς και συλλόγους που συνεργάζονται μαζί μας, με στόχο να προσφέρουν στα μέλη τους τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας μας.