Η εταιρεία μας, στο πλαίσιο των ποικίλων δραστηριοτήτων της, συνεργάζεται με διάφορους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να παρέχουν στους μαθητές τους τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, βάζοντας την προσωπική τους σφραγίδα σε κάθε συνεργασία. Στην ομάδα των Εκπαιδευτικών Οργανισμών που συνεργαζόμαστε ανήκουν Ιδιωτικά Κολέγια, ιδιωτικά ΙΕΚ, τμήματα / σχολές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ και Τ.Ε.Ι. και άλλοι φορείς που παρέχουν οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης και κατάρτισης σε διάφορες ομάδες (μαθητές, φοιτητές, εργαζομένους κ.τ.λ.). Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας αποτελούν ένα αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής τους διαδικασίας, καθώς και ένα μέσο προβολής των δραστηριοτήτων τους.