Η εταιρεία μας, στο πλαίσιο των ποικίλων δραστηριοτήτων της, συνεργάζεται με αρκετές Εταιρείες του ιδιωτικού τομέα σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να παρέχουν στο προσωπικό τους τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, βάζοντας την προσωπική τους σφραγίδα σε κάθε συνεργασία. Στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιούν αρκετές εταιρείες στον ελληνικό χώρο, επιλέγουν την προσφορά των προϊόντων και των υπηρεσιών της Orientum, στους εργαζομένους τους ή στα παιδιά αυτών. Έτσι, πραγματοποιούμε εκδηλώσεις, ενημερωτικά σεμινάρια, παρουσιάσεις και μια σειρά άλλων υπηρεσιών στους ενδιαφερόμενους γονείς και μαθητές που εργάζονται στις συνεργαζόμενες αυτές εταιρείες.