Στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ιδρύονται οι ακόλουθες δύο (02) κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

  • α) Κοινωνικής Πολιτικής
  • β) Εκπαιδευτικής Πολιτικής

2. Με απόφαση της Συγκλήτου ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για τη λειτουργία των Κατευθύνσεων, όπως ιδίως το εξάμηνο έναρξης λειτουργίας τους, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής των σχετικών δηλώσεων προτίμησης των φοιτητών και ο τρόπος επιλογής αυτών

Δείτε ακόμα...