Το Ατομικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Χρόνου αποτελεί μία ιδιαίτερη συμβουλευτική διαδικασία, μέσα από την οποία ο μαθητής μαθαίνει να διαχειρίζεται σωστά το χρόνο του σε σχέση με τη μελέτη και τις υποχρεώσεις του, να θέτει προτεραιότητες και να υιοθετεί αποτελεσματικές τεχνικές για το διάβασμα του. Σκοπός του προγράμματος είναι η αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου του μαθητή και η ανάπτυξη μεθόδων μελέτης που του δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογεί με μετρήσιμα αποτελέσματα το διάβασμά του. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο μαθητής παραθέτει στο σύμβουλο τις βασικές δραστηριότητες και υποχρεώσεις που αποτελούν την καθημερινότητά του και πραγματοποιεί ασκήσεις σε συγκεκριμένο χρόνο, ούτως ώστε να παρατηρηθούν πιθανές αιτίες που του αποσπούν την προσοχή. Στη συνέχεια, του αναλύεται βήμα – βήμα ο τρόπος με τον οποίο θα θέτει κατά περίπτωση προτεραιότητες, θα οριοθετεί και θα μετρά το χρόνο που χρειάζεται για κάθε υποχρέωσή του έτσι ώστε να μπορεί να δουλεύει και να αποδίδει πιο αποτελεσματικά και με λιγότερη σπατάλη ενέργειας και χρόνου. 

Διαδικασία διεξαγωγής:

Α στάδιο

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε μία συνάντηση, η οποία διαρκεί 2 ώρες ( στα γραφεία μας ή μέσω Skype). Στο πρόγραμμα συμμετέχει μόνο ο μαθητής χωρίς την παρουσία των γονέων.

στάδιο

Για 30 ημέρες ο σύμβουλος παρακολουθεί καθημερινά την ποσότητα και την αποτελεσματικότητα του διαβάσματος του μαθητή παρεμβαίνοντας όπου χρειάζεται.

 

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

•Να τεθούν προτεραιότητες ανάλογα με τις υποχρεώσεις κάθε μαθητή.

•Να αναλυθούν τρόποι με τους οποίους το διάβασμα γίνεται πιο αποδοτικό.

•Να εντοπιστούν οι πιθανοί λόγοι για τους οποίους αποσπάται η προσοχή του κάθε μαθητή και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές οι οποίοι:

•Έχουν δυσκολία στο να θέσουν προτεραιότητες στις υποχρεώσεις τους.

•Αδυνατούν να διαχειριστούν σωστά το χρόνο τους με αποτέλεσμα να περιορίζεται η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητά τους.

*Το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί και σε γκρουπ των 3-5 μαθητών, ανάλογα με την περίπτωση.