Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήρια "Παναγιωτόπουλος - Καλλίγας"

Κυριακή, 22 Σεπτέμβριος, 2019 - 11:00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήριο "Δίκτυο ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ"

Σάββατο, 5 Οκτώβριος, 2019 - 18:00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)