Ημέρα Σταδιοδρομίας, Φροντιστήριο Δυναμικό, Πεντέλη

Κυριακή, 25 Φεβρουάριος, 2018 - 11:00

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας, Φροντιστήρια Αξία

Κυριακή, 25 Φεβρουάριος, 2018 - 11:00

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας, Φροντιστήριο Μάθηση, Έδεσσα

Κυριακή, 25 Φεβρουάριος, 2018 - 17:00

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας, Φροντιστήριο Υποδομή

Σάββατο, 3 Μάρτιος, 2018 - 17:00

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας, Φροντιστήρια Μ.Ε. Κυρίτσης

Κυριακή, 4 Μάρτιος, 2018 - 10:00

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας, Δήμος Αγίου Δημητρίου, Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Κυριακή, 4 Μάρτιος, 2018 - 12:30

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας, Φροντιστήριο Εν γνώσει, Καπανδρίτι

Σάββατο, 10 Μάρτιος, 2018 - 17:30

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας, Φροντιστήριο Στόχος, Αμφιάλλη

Κυριακή, 18 Μάρτιος, 2018 - 11:00

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας, Φροντιστήρια ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ, ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΣΕΝΤΡΟΥ, Σπείρα, Δράμα

Σάββατο, 31 Μάρτιος, 2018 - 18:00

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)