Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήριο ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Παρασκευή, 22 Φεβρουάριος, 2019 - 18:00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας Δήμος Παιανίας

Σάββατο, 23 Φεβρουάριος, 2019 - 18:00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήρια ΔΗΜΗΤΡΙΑ

Κυριακή, 24 Φεβρουάριος, 2019 - 11:00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας "Μαθητικό Σπουδαστήρι"

Κυριακή, 24 Φεβρουάριος, 2019 - 11:00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήριο Σύζευξη

Σάββατο, 2 Μάρτιος, 2019 - 17:00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήριο ΝΕΟ

Σάββατο, 16 Μάρτιος, 2019 - 16:30

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήριο "εν-τάξη" ΧΑΪΔΑΡΙ

Κυριακή, 17 Μάρτιος, 2019 - 10:30

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήριο "ΠΙΤΣΙΚΑΣ"

Κυριακή, 17 Μάρτιος, 2019 - 11:00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήριο "εν-τάξη" ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

Σάββατο, 30 Μάρτιος, 2019 - 18:30

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήριο "εν-τάξη" ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Κυριακή, 31 Μάρτιος, 2019 - 10:30

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Σελίδες