Ημέρα Σταδιοδρομίας "Γενικό Λύκειο Βελεστίνου & Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΓΕΛ Βελεστίνου

Δευτέρα, 24 Ιούνιος, 2019 - 19:00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήριο "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ"

Σάββατο, 29 Ιούνιος, 2019 - 18:00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήριο "ΑΝΟΔΟΣ"

Δευτέρα, 1 Ιούλιος, 2019 - 18:00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας "ΕΝΩΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ"

Δευτέρα, 1 Ιούλιος, 2019 - 19:00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας "Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΓΕΛ Τυρνάβου"

Τρίτη, 2 Ιούλιος, 2019 - 17:30

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)