Σεμινάριο για τη Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου 2020 (για εκπαιδευτικούς οργανισμούς και επαγγελματίες)

Δευτέρα, 29 Ιούνιος, 2020 - 14:00

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ... Περισσότερα

(Read more)