Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήριο "ΕΠΑΓΩΓΗ"

Κυριακή, 8 Μάρτιος, 2020 - 11:00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήριο "ΔΗΜΗΤΡΙΑ"

Κυριακή, 8 Μάρτιος, 2020 - 11:00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)