Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήριο "ΜΑΘΗΣΗ"

Σάββατο, 7 Μάρτιος, 2020 - 17:00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήριο "ΑΚΑΔΗΜΟΣ" ΠΑΛΛΗΝΗΣ & ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Σάββατο, 7 Μάρτιος, 2020 - 17:30

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)