Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήριο "ΑΝΟΔΟΣ"

Δευτέρα, 1 Ιούλιος, 2019 - 18:00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας "ΕΝΩΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ"

Δευτέρα, 1 Ιούλιος, 2019 - 19:00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)