Ημέρα Σταδιοδρομίας "Σύλλογος Φροντιστών - Εκπαιδευτικών Αιτωλοακαρνανίας"

Πέμπτη, 20 Ιούνιος, 2019 - 18:00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήριο "ΠΡΟΤΥΠΟ"

Πέμπτη, 20 Ιούνιος, 2019 - 18:30

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)