Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήριο "νέο" Πατήσια

Κυριακή, 19 Μάιος, 2019 - 11:00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ... Περισσότερα

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήρια "μέθοδος"

Κυριακή, 19 Μάιος, 2019 - 11:00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ... Περισσότερα

(Read more)