Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήριο "ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ" ΣΑΜΟΣ

Κυριακή, 21 Απρίλιος, 2019 - 11:00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήριο "ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ" ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Κυριακή, 21 Απρίλιος, 2019 - 12:00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)