Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήρια "ΜΑΝΘΟΣ GROUPS"

Κυριακή, 14 Απρίλιος, 2019 - 17:30

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ... Περισσότερα

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήρια "Τρίπτυχο"

Κυριακή, 14 Απρίλιος, 2019 - 18:00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ... Περισσότερα

(Read more)