Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήρια "Θεμέλιο στη γνώση"

Σάββατο, 30 Μάρτιος, 2019 - 17:00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ... Περισσότερα

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήριο "ΝΕΟ" ΑΚΡΑΤΑ

Σάββατο, 30 Μάρτιος, 2019 - 17:30

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ... Περισσότερα

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήριο "εν-τάξη" ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

Σάββατο, 30 Μάρτιος, 2019 - 18:30

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)