Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήριο "εν-τάξη" ΧΑΪΔΑΡΙ

Κυριακή, 17 Μάρτιος, 2019 - 10:30

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήριο "ΠΙΤΣΙΚΑΣ"

Κυριακή, 17 Μάρτιος, 2019 - 11:00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)