Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήριο "ΕΠΑΓΩΓΗ"

Κυριακή, 3 Μάρτιος, 2019 - 11:00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήριο "ΕΠΙ" ΛΑΓΟΝΗΣΙ

Κυριακή, 3 Μάρτιος, 2019 - 11:00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήριο "ΑΝΟΔΙΚΟ"

Κυριακή, 3 Μάρτιος, 2019 - 11:00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήριο "ΕΞΕΛΙΞΙΣ"

Κυριακή, 3 Μάρτιος, 2019 - 17:00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)