Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήριο Σύζευξη

Σάββατο, 2 Μάρτιος, 2019 - 17:00

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας Φροντιστήριο ΝΕΑ ΠΑΡΩΘΗΣΗ (Χορηγός NEW YORK COLLEGE)

Σάββατο, 2 Μάρτιος, 2019 - 17:30

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)