Ημέρα Σταδιοδρομίας, Φροντιστήριο Πουκαμισάς, Σάμος

Κυριακή, 13 Μάιος, 2018 - 11:00

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας, Φροντιστήρια ΝΕΟ

Κυριακή, 13 Μάιος, 2018 - 11:00

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Κέρκυρας

Κυριακή, 13 Μάιος, 2018 - 11:00

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας, Φροντιστήριο Πρόταση

Κυριακή, 13 Μάιος, 2018 - 11:00

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)