Ημέρα Σταδιοδρομίας, Φροντιστήρια ΦΑΣΜΑ Group

Σάββατο, 5 Μάιος, 2018 - 10:00

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας, Φροντιστήριο Έκκεντρο, Θεσσαλονίκη

Σάββατο, 5 Μάιος, 2018 - 18:30

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)